Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2014

hoart
5445 6e2d 500
Roman Opałka - Opałka 1965/1-∞
Reposted byHobbySpassGesellschaftfigoti
hoart
5315 4525
Mirosław Bałka - Św Wojciech
hoart
5289 0bba 500
Tadeusz Kantor - Umarła klasa
Reposted bysarazation sarazation
hoart
4431 6a2e 500
Pablo Picasso - Głowa byka. Metamorfoza
Reposted bysarazation sarazation
hoart
4312 49be 500
Pablo Picasso - Guerenica 
Reposted bysarazation sarazation
hoart
3462 5156
Pablo Picasso - Stary gitarzysta
Reposted bysarazation sarazation
hoart
3374 053e 500
Pablo Picasso - Portret Vollarda
Reposted bysarazation sarazation
hoart
3325 08f1
Pablo Picasso - Kobieta z wachlarzem
Reposted bysarazation sarazation
hoart
9958 09db 500
Erich Mendelsohn - Obserwatorium Einsteina w Poczdamie
Reposted bydzonyhaschipmanarchitectniemniej4777727772mr-absentiaczeresniaRekrut-Kdancingwithaghoststrzepypaket
hoart
9677 d0ab 500
Widownia Teatru Wielkiego w Berlinie - Hans Poelzig
Reposted byheroine88Matijaszekhaschipman1NdyGoarchitect
hoart
4444 1827
Henri Matisse - Taniec 
Reposted bysarazation sarazation
hoart
4676 6648
Henri Matisse - Portret pani M. z zieloną pręgą
Reposted bysarazation sarazation

April 30 2014

hoart
2953 425f 500
Wacław Szymanowski - Pomnik Chopina w Warszawie
hoart
2942 5af4 500
Leon Wyczółkowski - Kopanie buraków
Reposted bysarazation sarazation
hoart
2771 c21e 500
Olga Boznańska - Dziewczynka z chryzantemami
Reposted bysarazationwdeszczubzyLuukkamr-absentia4777727772DreamsMayComedissapointedbutnotsuprisedblackheartgirlCzarnyKapturAdalbert67corazongitana
hoart
2715 fb25 500
Witold Wojtkiewicz - Podmuchy wiosenne
Reposted bysarazation4777727772sissikaiserinDreamsMayCome

April 23 2014

hoart
1889 83de 500
Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem św. Trójcy w Warszawie 
klasycyzm
hoart
1883 ab9d 500
Opactwo Maria Laach - romanizm

Reposted byhaschipmancalvados
hoart
1784 87a3 500
Jacek Malczewski - Błędne koło
symbolizm
Reposted bykasiastrofatutus
hoart
1765 4ef0 500
Jacek Malczewski - Krajobraz z Tobiaszem
symbolizm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl